Oracle Apex - programowanie akcji przycisku z dialogiem potwierdzenia wykonania operacji

Krótki tutorial jak oprogramować przycisk w Apex by po jego kliknięciu użystkownik potwierdził lub odrzucił wykonanie operacji. Jeśli potwierdził, wykonaj nn. kasowanie zawartości tabeli.

Umieść przycisk w aplikacji

Umieść przycisk w aplikacji. Nazwij go np. 'delete_products'. Jako 'Behavior' wybierz "Redirect to URL" a w polu "Target" wpisz "javascript:delete_products();"

Utwórz funkcje JavaScript

Utwórz funkcje JavaScript która będzie pytać użytkownika o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji która wykona się po wciśnięciu przycisku. W tym celu idź do właściwości strony na której znajduje się przycisk i w polu "HTML Header" wpisz:

<script type="text/javascript">  
function delete_products() {  
    apex.confirm('Czy naprawdę chcesz skasować dane?','del_products');  
}
</script>

Utwórz proces

W sekcji "Processing" strony wybierz "Create process". Nazwij proces np. "Truncate Table PRODUCTS", wybierz "Type" jako "PL/SQL Code" i w źródle PL/SQL Code wpisz:

begin
execute immediate 'truncate table PRODUCTS';
end;

W "Server side conditions" tego procesu wybierz typ "Request = value" i wpisz w "Value" nazwę "del_products" (odwołuje się do tego procesu funkcja Java Script)

Zapisz zmiany i przetestuj rozwiązanie, gotowe!