Microsoft Excel vs ETL

Poniżej zamieszczone są dwa wykresy porównujące wydajność Microsoft Excel vs ETL (SQL). Pierwszy obrazuje wydajność Excela w wyszukiwaniu informacji w pliku; w pliku z 25 tysiącami linii, 50 tysiącami, 100 tysiącami i 200 tysiącami. By wyszukać informację w Microsoft Excel użyto funkcji wyszukaj pionowo. W ETL/SQL użyto komendy SELECT.. FROM... WHERE

Drugi wykres pokazuje różnicę w wydajności otwarcia pliku CSV i otwarciu tego samego pliku w ETL. Plik zawierał od 100 tysięcy linii do 600 tysięcy linii. Zauważalną tendencja w obu porównaniach jest wydłużający się nieproporcjonalnie czas realizacji zadania przez Excel im na większym pliku pracujemy.

 Wykres 1 - wyszukaj pionowo vs select from where

 Wykres 2 - otwarcie pliku CSV w Excel vs ETL

W powyższym porównaniu zestawiono rezulaty wykonania dwóch podstawowych funkcji - wyszukiwania i otwierania. Kiedy pracujesz z danymi, wykonujesz bardziej złożone operacje. Wyobraź sobie ile czasu zajmie filtrowanie pliku z 500 tysiącami linii w Excelu. Wyobraź sobie dodanie ekstra kolumny do takiego plliku pobierając informację z innego pliku. Czesto będzie to po prostu niemożliwe - by wykonać to zadanie muszisz rozbić plik na mniejsze części a poźniej go ponownie złożyć. Możesz to jednak wykonać w narzędziu ETL - takie operacje nie są tam niczym nadzwyczajnym.

Microsoft Excel vs BI

Ile czasu zajmie Ci porównanie rezultatów osiąganych przez dwa zespoły sprzedażowe na przestrzeni ostatnich 43 miesięcy (3 lata i 7 miesięcy) w Excel'u? Nam zajeło to trzy sekundy. W systemie BI. W tym czasie przeanalizowaliśmy 25 753 896 linii sprzedażowych (tak, ponad dwadzieścia pięć milionów).