Integrujemy dane

Pobieramy dane z różnych źródeł i odczytujemy różne formaty. Możemy wyodrębnić dane ze wszystkich popularnych źródeł danych i importować dane z niemal dowolnego miejsca:

✔ Pliki MS Excel (XLS, XLSX)

✔ Pliki tekstowe (CSV, XML, JSON, TXT, ZIP)

✔ Bazy danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle, Elasticsearch, MongoDB, Pentaho, MS Access, Ingres, IBM DB2, CouchDB... )

✔ Usługi "cloud" (Amazon, Google Analytics, Windows Azure, Google BigQuery)

✔ Źródła danych na żywo (Logi systemów i maszyn IoT, ESB, Web Serwisy, Kafka)

✔ Dane BigData (Hadoop, Cassandra)

Transformujemy

Transformujemy dane. Oznacza to odczytanie danego formatu i po obróbce danych zapisanie do innego formatu ale też czyszczenie danych, filtrowanie, wzbogacanie lub redukowanie danych czy dokonywanie obliczeń. Budujemy automatyczne przepływy obsługujące ten proces na poziomie firmy jak i dostarczamy wiedzę i narzędzia na poziomie komputera osobistego użytkownika.

Zasilamy & Wizualizujemy

Zasilamy danymi różne systemy. Wprowadź swoje dane do dowolnego narzędzia, które lubisz. Wrzuć je do swójego system BI, eksportuj je bezpośrednio do hurtowni danych, zasil dashboard lub zapisz w arkuszach Excela, rozdziel dane między wielu współpracowników jeśli masz taką potrzebę. Możesz je także zapisać w formacie dla dowolnego innego narzędzia którego używasz.

Budujemy statyczne i dynamiczne raporty - operacyjne i strategiczne. Tworzymy wizualizacje i dashboardy.

Budujemy aplikacje biznesowe

Tworzymy aplikacje biznesowe od podstaw. Używamy platform Low Code i standardów rynkowych by budować systemy które są skalowalne, bezpieczne, łatwe i tanie w eksploatacji. Dzięki technologii którą stosujemy możesz szybko odpowiedzieć na potrzeby biznesu bez zmian core systemu. Aplikacje tak budowane są łatwe w aktualizacji i nie grozi im ryzyko zestarzenia się w krótkim okresie czasu. Dowiedz się wiecej o technologiach których używamy.